28 تیر, 1397

بیانیه

مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند/ امیدی به شعار تحول اقتصادی دولت نیست مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: امسال دیگر ایشان کار را به…
دولت محترم اهداف سفر وزیر خارجه فرانسه را بازگو کند/ در مقابل یاوه‌گویی‌های بیگانگان، چرا سکوت!؟ دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: انتظار اصلی این است که…