28 تیر, 1397

منصفانه تر از تاریخ

به گواه تاریخِ برخی تاریخ نویسان که در نگارش واقعیت ها، حقیقت ها را قربانی کردند ۲۹اسفند روز ملی شدن صنعت نفت نام گرفت .
صنعتی که از پشت فراز و فرود های استعمار، خسته و درهم شکننده به سال ۱۳۲۹ میرسد تا زمزمه های ملی شدنش، کوچه های خاموشِ تهی از سیاستِ پایتخت را به بن بست قیام بکشاند.
همراهیِ باورناپذیر آیت الله کاشانی و دکتر مصدق به عنوان پشتوانه ی مردمی و دست قدرت سیاسی در مبارزه علیه استعمار، اولین تجربه ی پیروزی دربرابر دول استعماری را به ارمغان می آورد.
اما ...
آنچه که این قلم را برآن داشت تا سرک کشیدنش را به هفت توی لغزانِ عبرت آموزِ تاریخ این ملک به رشته ی تحریر بکشاند ،گفتن از صنعتی است که هیچ گاه ملی نشد!
و شاید این بزرگ ترین دروغ تاریخی باشد...
آنجا که مصدق سرمست از رهبریِ مبارزه ای که به پیروزی نشسته رهبریِ دیگر این نهضت و قدرتِ او در بهم پیوستن صفوف مردم را به دست فراموشی میدهد و نگاه به بیرون حصارهای این سرزمین او را امیدوار به آینده ای وابسته به نگاه آمریکایی ها میکند تا آنجا که کودتاچی ها در کوچه های خلوت سیاست ، بی حضور مردم، به آتش میکشند صنعتی را که قرار بود روزی ملی بشود ...
و تا اینجا که ایستاده ایم به تماشای آنچه بر ما رفته است و پرسشگر از تمام این ایستادن ها.
اگر گذشته را کنار بگذاریم به بهانه ی قاب گرفتن و نصب العین قراردادن تا نرسیم به تکرارْ تجربه ها، حال را اما سخن تازه ای ایست...
ما برای ملی شدن این صنعت چه کرده ایم؟
این سوال را دانشجو و استاد و اساسا دانشگاهی باید یک پاسخ بدهند و مدیران قراردادهای نفتی یک پاسخ. دسته ی نخست از مطالعات و ایده ها و پروژه های علمیشان در جهت تقرب به صنایع پتروشیمی و دور شدن از خام فروشی بگویند و دسته ی دوم اگر مصلحت ، رخصتِ برخاستن از سفره ی انقلاب را داد من باب مدیریت منابع در جهت فراهم آوردن زیرساخت مطلوب و بودجه های جاری این بخش لب به سخن بگشایند...
و باز مکرر از پس این سال های دراز به تاکید میگویم صنعت نفت ملی نشد چون دردهای ملی را مرهم نبود و امروز بیش از ملی شدن نیازمند مردمی شدن است.
به تناسب انچه گفته شد راقم این سطور u به گواه حقیقت معتقد است به اینکه ۲۹اسفند را تنها میتوان به بهانه ی اتصال روحانیت به سیاست و رقم خوردن اتحادی در هیبت یک ملت و تجربه ای بزرگ در به کرسی نشاندن حق دربرابر استعمار استکبار گرامی داشت.
والسلام...

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.