29 خرداد, 1397

یادداشت دانشجویی

محمد کریمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان نامه ای به دانشجویان جهادی این دانشگاه نوشت باسمه تعالی ?امام خامنه ای:بنده شبانه روزی نمی گذرد که شما جهادگران را دعا…
صفحه3 از3