29 خرداد, 1397

یادداشت دانشجویی

خباثت‌های شیطان زخم‌خورده بحث موشکی‌، انرژی هسته‌ای، مسائل منطقه، حقوق بشر و... مسأله اصلی آمریکا نیست و تقلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به این مسائل از طرف هر…
صدور انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی(ره) در منظر امام خمینی(ره)، صدور انقلاب با سرنیزه، نه ممکن و نه مطلوب است که معرفی چنین ماهیتی برخاسته از اصالت فرهنگ در…
چرا کسانی که روزی ذخیره انقلاب به حساب می آمدند سکوت کردند؟ چرا تا 9 دی هیچ مرزبندی انجام نگرفت ؟   بسم رب الشداءسالروز انقلاب دوم و بیعت غدیری…
یادداشت مسئول بسیج‌دانشجویی دانشگاه پیام‌نوراصفهان به مناسبت ۱۳ آبان سیاست ما سیاست آشتی‌ناپذیری با آمریکاست وقایع ۱۳ آبان رویدادی مقطعی نیست؛ مداخلات آمریکا و غرب درکشور همیشگی است و ساده…