06 ارديبهشت, 1397

خباثت‌های شیطان زخم‌خورده

بحث موشکی‌، انرژی هسته‌ای، مسائل منطقه، حقوق بشر و... مسأله اصلی آمریکا نیست و تقلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به این مسائل از طرف هر قشر و تفکری در وهله اول نشان‌دهنده فریب خود و ساده‌انگاری در رابطه با اقدامات استکبار جهانی زخم‌خورده از این انقلاب است.

صدور انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی(ره)

در منظر امام خمینی(ره)، صدور انقلاب با سرنیزه، نه ممکن و نه مطلوب است که معرفی چنین ماهیتی برخاسته از اصالت فرهنگ در رویکرد جهان‌گرایی اسلامی رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.