06 ارديبهشت, 1397

farzad

فعال دانشجویی با اشاره به توهین‌های وزیر امور خارجه فرانسه، مقصر این چنین توهین‌هایی را دیپلماسی ضعیف دولت دانست.