04 ارديبهشت, 1397

نشست سیاسی

در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، کتاب «سازمان…
22 بهمن امسال روز غلبه خدامحوری بر کدخدامحوری بود مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان: 22 بهمن امسال روز غلبه خدامحوری بر کدخدامحوری بود مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: 22…